Tawk'ii Daanaaay Tll Kundsda - 10 Things To Grown On Haida Gwaii

$15.00
Shipping calculated at checkout.

Ten sustainable foods to grow on Haida Gwaii. A  how-to book to start a garden on Haida Gwaii. 

By Kara Sievewright, With K'aayhlt'aa Haanas Valine Brown, Giida Kuujuu Walker Brown,Jisgang Nika Collison, Gaad Gas Raven Ryland and SGaana Kuljuu Marnie Smith